FanPage Hỗ trợ - Thiên Long Xích Long
Trang Chủ - Thiên Long , web game , game hot

  Bảng xếp hạng

  Server :
   
  stt Nhân vật Cs
  1 OngTung 186
  2 TamSy 167
  3 NhnLn 142
  4 STinG 134
  5 J3oan 93
  6 #eee1eee#bVn Minh 92
  7 #eff0000#b#YHoa Ri Ca Pht 74
  8 #eee1eee#bLong Enter 72
  9 Ruc 62
  10 #eab0000#b Ba Yu 61

@yahoo.com.vn

8:00-23:30 Hàng Ngày

-->
TLBB Private